Право редене и фигура "Квадрат" от дъб и орех
Право редене с квадрат от дъб и мербо
Стая от мозайка
Стъпала и первази от масив дъб
Фигурален паркет от мербо, ипе и ясен
Стъпала и лайсна от дъб
Стъпала облечени от мозайка
Стъпала облечени от мозайка
Обла стая с мозайка от дъб
1 2 3